Oznam FR SR

Portál sekcie daňovej Finančného riadeľstva SR (www.drsr.sk) je od 27.12.2013 nedostupný z dôvodu prechodu na nový Portál Finančnej správy, ktorý je od 1.1.2014 na adrese www.financnasprava.sk.