Oznam FR SR

Portál sekcie daňovej Finančného riadeľstva SR (www.drsr.sk) je od 27.12.2013 nedostupný z dôvodu prechodu na nový Portál Finančnej správy, ktorý bude dostupný od 1.1.2014 na adrese www.financnasprava.sk.

Aplikácia pre vrátenie dane (VREF) bude dostupná na novom portáli.

Za dočasné obmedzenie práce na portáli sa ospravedlňujeme.


Elektronické podávanie dokumentov

Neregistrovaní používatelia môžu pomocou aplikácie eDANE vyplniť a vytlačiť daňové priznanie.
Autorizovaným používateľom poskytuje možnosť elektronického doručenia daňového dokumentu správcovi dane. V samotnej aplikácii sú zapracované riadkové kontroly, dosadzovanie odporúčanej hodnoty a aplikácia tiež umožňuje import a export do formátu XML.

  
Inštalácia aplikácie eDANE/Win Inštalácia aplikácie eDANE/Java
Zoznam tlačív v aplikáci eDANE/Win Zoznam tlačív v aplikáci eDANE/Java

Príručky:

Príručky:

Elektronická komunikácia:

 • Zaručený elektronický podpis alebo Elektronická značka (dohoda)

Elektronická komunikácia:

 • Elektronická značka (dohoda)

Technické predpoklady na strane klienta:

Technické predpoklady na strane klienta:

 • operačný systém Windovs, Mac OS, Linux
  Testované na : Linux Ubuntu 12.04.1 64bit, Linux OpenSuse 12.2 32bit, Linux CentOS 6.3 32bit, Windows XP, Windows 7, Mac OS X, Fedora
 • Java, verzia 6 a vyššie
 • webový prehliadač
 • prehliadač podporujúci PDF 1.4 a vyššie (napr. Adobe Reader, Evince, Okular)
Ak používate PROXY server, musia byť povolené adresy: https://ekr.financnasprava.sk/DRSREkrWeb/DRSREkr.asmx a http://edane.drsr.sk/.

Finančné riaditeľstvo SR - kontakt
adresa:    Informačná linka Sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR:
Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica

Podateľňa Finančného riaditeľstva SR v Banskej Bystrici
Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica 1

Podateľňa Finančného riaditeľstva SR v Bratislave
Mierová 23,
815 11 Bratislava 1

048/43 17 222

Na tejto informačnej telefonickej linke sú každý pracovný deň v čase 08:00 – 16:00 hod. poskytované informácie k elektronickým službám a odborné daňové informácie (napr. k DPH, k dani z príjmov).

Na informačnej telefonickej linke sa neposkytujú:

 • informácie o osobných účtoch daňových subjektov
 • informácie o miestnych daniach a ERP
 • informácie týkajúce sa medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania
 • informácie o finančnej situácii daňového subjektu
Podávanie mailových dopytov:
© FR SR 2012